بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 19
  • بازدید دیروز : 136
  • بازدید کل : 46827

پیوند ها

دانلودمقاله مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام


دانلودمقاله مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

چكيده:

 نويسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به اين نكته مى پردازد كه درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزايى، تاثير مهمى درشكل گيرى ساختار آن نظام و تعيين مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترين نظريات دانشمندان غربى پيرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بيان اين نكته كه غالب اين ديدگاه ها تك بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشريع مجازات ها به ابعاد گوناگون حيات انسان را سبب برترى ديدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشريح ديدگاه اسلام مى پردازد و به اين مسئله مبنايى تاكيد مى ورزد كه توجه اسلام به ابعاد اخروى حيات انسان،دريچه نوينى را در فلسفه مجازات ها مى گشايد و برپايه همين مبنامى توان گفت كه همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و ساير انسان ها است. او سپس با استناد به روايات،آشكار مى سازد كه چگونه مجرمان با مجازات هاى دنيوى از عذاب اخروى رهايى مى يابند و بدين سان مجازات براى مجرم نيز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عين حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنيوى انسان نيز در تشريع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آيات و روايات مى توان از تشفى خاطر بزه ديده و اصلاح و تربيت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

كليد واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احكام،كرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از كرامت برخوردار است و اين امتياز او ناشى از برخوردارى او از اختيار، آزادى، علم و انديشه است. اين ويژگى ها به او امتياز بخشيده و موجب گشته تا انسان،تنها خليفه الهى بر روى زمين قرارگيرد ((206)) و مورد توجه وتكريم پروردگار واقع شود و بر ساير مخلوقات برترى و فضيلت يابد. ((207)) از آنجا كه به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحميل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسنديده و در شرايط عادى آن را انتخاب نمى كند، معمولا اثرى ناخوشايند بر مجازات شونده دارد، لذا اين پرسش مطرح مى شود كه اگر انسان موجودى داراى كرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبيه او مى زنند؟ ((208))، زيرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس كردن، شخصيت و كرامت انسان را زير سؤال مى برد و اين درحالى است كه انسان مجرم به صرف ارتكاب جرم از انسانيت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنكه اين مجازات، موجب ايجادمحدوديت در اختيار و آزادى انسان كه از صفات و ويژگى هاى كرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى اين پرسش ذكر چندنكته لازم است:

1 - بر خلاف بسيارى از ديدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات كه بر حفظ كرامت مجرم استوار نيست - كه در صفحات بعدى ذكر مى گردد - در ديدگاه اسلام، مجازات مجرم نيز در فرايند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آيد ((209)) و با كرامت انسانى او در تنافى نيست هر چند درپاره اى از موارد، رعايت مصالح عموم جامعه اقتضاهايى دارد كه در جاى خود به تفصيل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از اين روى حائز اهميت است كه چگونگى اجراى آن به ويژه در تعيين تعزيرات كه بسته به نظرقاضى است همواره بايد مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر يك ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و يا از اهميت بيشترى برخوردار بود، مى بايست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد كه تامين كننده فلسفه آن باشد، زيرا در غير اين صورت كارايى خود رااز دست مى دهد.

همانطور كه هرگاه در غرب هر يك از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضايى و كيفيت مجازات اثرگذار بود، يكى از آثار مستقيم فلسفه مجازات، تاثير آن در شكل دهى اصول حاكم بر مجازات مى باشد كه در قسمت دوم مقاله ذكرمى شود.

4- در اين مقاله سعى شده تا بيشتر روى مطالبى بحث و تحقيق صورت گيرد كه كمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظريات انديشمندان غربى و غير آن به صورت خلاصه و در حد نياز طرح مى گردد و از آنجا كه بحث فلسفه مجازات در كتب فقهى، بسيارمحدود مطرح شده است، سعى شده با يارى گرفتن از آيات وروايات و بيانات انديشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازديدگاه اسلام بپردازيم .

فلسفه دين و فلسفه احكام مجازات و كيفر، يكى از نهادهاى هر جامعه است كه مى توان ازفلسفه و حكمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در اين جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن كه بحث از هستى شناسى باشد، نيست،بلكه مراد، تامل نظرى و تحليل و كاوش عقلانى درباره يك پديده است كه در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گيرد،همانگونه كه فلسفه دين به مثابه كوششى براى بررسى عقلانى دعاوى يك دين معين، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به يك دين خاص يا قسمتى از دين آغاز مى گردد، ولى در حقيقت هدف ازآن، داورى در باره آن دين خواهد بود. اين بررسى مى تواند خارج ازشرايط ى كه ما در آن به صراحت به دين بما هودين، دلبسته شده ايم به حساب آيد. ((210)) بحث از فلسفه احكام، يعنى كوششى عقلانى براى دستيابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعيه اى كه زيربنا و اساس يك حكم شرعى است و رسيدن به اهدافى كه براى وضع اين قوانين در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احكام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نيست، به خلاف فلسفه دين كه كوشش عقلانى برون دينى است. البته سخن از فلسفه احكام و فلسفه مجازات، بحثى درون دينى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعيين وظيفه مكلف - خواهد بود. البته حائز توجه است كه هرچند كوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى كه عقل با كاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضاياى مستقل عقلى نيست، بلكه عقل براى شناخت درست فلسفه احكام و مصون ماندن از آنچه شايد رهزن عقل گردد، از خود دين و بيانات وارد در آن كمك مى گيرد تا بتواند به فلسفه اى كه مد نظر شارع مقدس در تشريع اين حكم بوده، پى ببرد، همانگونه كه در روايات متعددى - مانند آنچه شيخ صدوق(ره) در كتاب علل الشرائع جمع آورى كرده است - به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصريحات او - كوشش عقلانى با مطالعه تحليلى و نسبت سنجى ميان اجزاى مختلف نظام حقوقى نيز مفيد است .

شناخت اهداف كلى و كلان يك نظام حقوقى - كه در اديان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شيوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختيار جلسه غيرعلنى توسط قاضى و كيفيت سقوط برخى از مجازات ها و تبديل قصاص به پرداخت ديه و سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه مجرم نيز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات يارى مى كند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در اين فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز كرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بيان ديدگاه هاى مختلف مى پردازيم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ويژه اى براى افراد آن در نظر مى گيرند،مانند حق حيات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنيت، حق مالكيت و ده ها حقوق ديگر كه برپايى نظام آن اجتماع و حيات آن، منوط به رعايت آن حقوق است و اگر اجازه نقض اين حقوق داده شود، ديگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پايمال مى شود. بر اين اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى يك سلسله مقررات پافشارى مى كنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامين شود. در اين راستا، مجازات مجرم توجيه پيدامى كند و مجازات او در راستاى ترجيح مصالح عاليه جامعه برمصلحت افراد است، زيرا انسان هاى ديگرى كه در جامعه زندگى مى كنند نيز داراى كرامت هستند و ما نمى توانيم به صرف حفظ كرامت يك فرد به او اجازه دهيم به دلخواه عمل كند و در اين ميان متعرض حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود كه خود از ويژگى هاى كرامت ساير انسان ها است. همان طوركه برخوردارى انسان از اختيار و قدرت انجام عمل از ويژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختيار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و بايد پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمايت از افراد و حقوق آنان، واكنش هايى را در نظرمى گيرند و وظيفه اعمال مجازات ها را در مقابل كسانى كه به حقوق عمومى تعرض مى كنند بر عهده حكومت ها گذارده اند، پس از همين جا ضرورت مجازات مرتكبان جرم روشن مى شود . لذامى بينيم در حديث حنان بن سدير، امام باقر(ع) مى فرمايد : «حد يقام في الارض ازكى فيها من مطر اربعين ليلة وايامها»، ((211)) «حدى كه بر روى زمين اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفيد تر است».

همان طور كه وجود آب براى ادامه حيات بر روى كره زمين لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نيز همينگونه مى باشد،بلكه مانند باران چهل شبانه روز است كه موجب سيراب شدن زمين و جانداران موجود در آن و رشد گياهان مى شود. همين مضمون در چند روايت ديگر نيز از پيامبر اسلام(ص) ذكر شده است . ((212)) ابوبصير به واسطه چند راوى در حديثى طولانى نقل مى كند كه اميرالمؤمنين على(ع) هنگام اجراى حد زنا كه به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذيرفت، روى به آسمان كرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات و انك قد قلت لنبيك(ص) فيمااخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي». ((213)) «بارالها ! به درستيكه بر اين زن چهار بار شهادت(و اقرار به اين عمل) ثابت شده است، و به درستى كه در ضمن آنچه از دينت به پيامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر كه حدى ازحدود مرا تعطيل كند، با من دشمنى كرده و با اين عمل خواستارمقابله با من شده است.» اين حديث نيز، گوياى ضرورت اجراى مجازات و جايگاه ويژه ومهم حدود الهى است كه به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به اين نكته كه خداوند، تعطيلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد كرده و از طرفى براى ذات بى نياز الهى، نفعى در تشريع احكام وجود ندارد و تنها براى تعالى و كمال انسان ها وضع شده اند، فايده و ضرورت آن در حيات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظريات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجيه اخلاقى آن، همواره مركز گفتگوها بين حقوقدانان، فيلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در ديدى كلى مى توان از دو منظر كاملا متفاوت به اين موضوع پرداخت : ديدگاه گذشته نگر و ديدگاه آينده نگر .

در ديدگاه گذشته نگر، نتايج بعدى مجازات ملاك نيست، بلكه تاكيد برخطايى است كه مجرم انجام داده است، همانگونه كه ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترميم خطاهاى گذشته مى داند.لذا اين نظريه بر مفاهيمى از قبيل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاكيد دارد. ديدگاه آينده نگر نيز بر پايه توجيه مجازات بر اساس تحصيل اهدافى در آينده استوار است، اهدافى كه انتظارمى رود به واسطه مجازات و يا نوع خاصى از آن، تامين گردد كه منشا آن را بايد در زمان افلاطون جست و جو كرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظريات معروف در فلسفه مجازات را ذكر كرده تا امكان مقايسه ميان نظريات آنان و نظريه اسلام به وجود آمده و در تبيين اصل بحث نيز مؤثر باشد. در دو نظريه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم، توجيه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعيين مى گردد.

نظريه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظريه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم توجيه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضايت خاطرى است كه در قربانى جرم و اطرافيان وى ايجاد مى كند.مجازات، وسيله انتقام و اقناع احساس رنجشى است كه به طورطبيعى در قربانى ايجاد شده و ترديدى نيست كه اين احساس رنجش زمانى تسكين مى يابد كه عامل ايجاد آن دستگير و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانيان جرايم،اميدى به سپرده شدن مجرمين به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گيرند و اين امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظريه دوم : جبران خسارت در نظريه جبران خسارت ((218)) نيز هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم و جبران خسارت بزه ديده، توجيه مى گردد. طبق اين نظريه، بازگرداندن و جبران خسارتى كه بزه ديده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى كردن سارق - به ويژه باتوجه به ارتزاق زندانى از ماليات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از ديد قربانى در برابرضررى كه متحمل شده است، جبران خسارتى ناچيز و اندك است.بنابراين، ايده اصلى در نظريه جبران اين است كه نظام كيفرى، زيان هاى وارده بر قربانيان جرايم را تا جايى كه امكان داردجبران كند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و كار كردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از كسر هزينه هاى زندان،به قربانى .

نظريه سوم :نظريه فايده اجتماعى «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فايده اجتماعى آن ((219)) توجيه مى كند. او معتقد است كه افراد بشر كه آزاد به دنيا آمده و آزادانه در طبيعت زندگى مى كنند،به تنهايى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعى نيستند.بنابراين براى محافظت خود به دور يكديگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى كنند. در چنين جامعه اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با ميل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است و حكم مجازات، اعلام مى كند كه اين شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و عضو جامعه نيست و چون تعهد خود را لغو كرده بايد به عنوان پيمان شكن، تبعيد و يا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد كه چنين فردى را به مجازات برساند.

«بكاريا» ((220)) نيز معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و ديگران در آينده مرتكب چنين جرمى نشوند و از اين مسير، سودى نصيب جامعه مى گردد.

«بنتام» نيز اين هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظريه چهارم : كاهش جرم، پيشگيرى و ارعاب عده اى بر اين باورند كه مجازات با دوشيوه مهم پيشگيرى ((221)) وارعاب، ((222)) ميزان جرم را كاهش مى دهد. اين نظر و نظريه بعدى نيز بر اصالت فايده استوار است . بر اين اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد - مثلا زندانى گردد - باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابى در طول زندگى فردمى گردد و كمترين حد آن، اين است كه ط ى مدت حبس، مرتكب جرم ديگرى نخواهد شد.

ايده محورى ارعاب اين است كه ترس ازدستگيرى و اجراى كيفرى، مجرمين را از ارتكاب جرم منصرف مى كند. در نتيجه، مجازات باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد واگر كيفر ارعابى صورت نگيرد، ممكن است ديگر افراد جامعه نيزمرتكب جرم شوند. در اين توجيه، علاوه بر مجرم، كل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 44

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

دانلود کتاب آموزش درمان تضمینی انزال زودرس در30

دانلود کتاب آموزش درمان تضمینی انزال زودرس در30

انـزال زودرس (زودانزالی) بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفته می شود که قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی و یا مدت زمان بسـیـار کـمـی پـس از آن بـا میزان تحریک کم و خلاف میل فـرد انـجـام گیـرد. این روزها عده زیادی از مردان به کلینیک سلامت خانواده و ناتوانی جنسی مراجعه ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

کسب درآمد از سایت آمازون به صورت پایدار و تضمینی

کسب درآمد از سایت آمازون به صورت پایدار و تضمینی

این کتاب در سایت های دیگر 65000 تومان فروخته میشود این کتاب دارای شماره مجوز نشر از کتابخانه ملی میباشد سایت آمازون از بزرگترین ، مهمترین وکاراترین سایت کسب درآمد در جهان بشمار می رود و تا به امروز از سراسر دنیا بسیاری از افراد توانسته اند زندگی مادی خود را با این سایت ...

درآمد ماهانه ۱ ميليون تومان در منزل با روزانه ۲

درآمد ماهانه ۱ ميليون تومان در منزل با روزانه ۲

درآمد ماهانه ۱ ميليون تومان در منزل با روزانه ۲ ساعت کار در منزل درآمد ماهیانه ۱ میلیون تومان (از انواع کار در منزل) . لطفا بدون پیشداوری و غرض ورزی این صفحه را به دقت بخوانید. مزایای اصلی این فایل نسبت به بسته های کسب درآمد دیگر : امکان کار در منزل و با استفاده از یک ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

این پکیج مناسب افرادی است که میخواهن در آزمون های ادواری شرکت کنند و قبولی خود را تضمین کنند محتوای پکیج: عنـوان رشته : سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید سری اول135:بدون جواب سری دوم30:با جواب فرمت فایل:pdf تعداد سوالات:165 ...

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهی (دکتر ارام فر)

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهی (دکتر ارام فر)

زیست شناسی گیاهی(کتابی کامل به منظور آمادگی برای کنکور) نوع فایل :Pdf حجم فایل:15مگابایت تعداد صفحه:130 فهرست مطالب: فصل اول: اندامک ها،سلول ها و بافت های گیاهی فصل دوم:ساختار نخستین ریشه وساقه فصل سوم:رشد نخستین و رشد پسین فصل چهارم:دستگاه های گیاهی فصل پنچم:رویش و تکثیر ...

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

بلاخره توسط تیم ما این مشکل حل شد آپلود فایل و ویدیو نامحدود فیلم ها- نرم افزارها-عکس های با حجم بالای خود را به راحتی آپلود کنید فیلم ها و سریال های خود را با سرعت بالا و بدون اخطار آپلود کنید. اختصاصی دیجی دانلود جدیدا که در اینستاگرام مشغول گشت و گذار باشید ، حتما با ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای آرماتوربندی درجه 3

نمونه سوالات فنی حرفه ای آرماتوربندی درجه 3

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 150نمونه سوال تستی باجواب نام محصول: نمونه سوالات آرماتوربندی درجه 3 فنی حرفه ای تعداد مجموع سوالات: 150نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای آرماتوربندی درجه 3 می باشد که در ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

دانلودآموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن( تله

مشخصات کتاب نام کتاب : آموزش تله کینزی زبان کتاب : کاملا فارسی فرمت : PDF تعداد صفحات :70 حجم: 6.5 MB تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم ...

خراسان جنوبی بیرجند

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما