بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 175
  • بازدید دیروز : 120
  • بازدید کل : 95098

پیوند ها

دانلودمقاله مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام


دانلودمقاله مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

چكيده:

 نويسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به اين نكته مى پردازد كه درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزايى، تاثير مهمى درشكل گيرى ساختار آن نظام و تعيين مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترين نظريات دانشمندان غربى پيرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بيان اين نكته كه غالب اين ديدگاه ها تك بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشريع مجازات ها به ابعاد گوناگون حيات انسان را سبب برترى ديدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشريح ديدگاه اسلام مى پردازد و به اين مسئله مبنايى تاكيد مى ورزد كه توجه اسلام به ابعاد اخروى حيات انسان،دريچه نوينى را در فلسفه مجازات ها مى گشايد و برپايه همين مبنامى توان گفت كه همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و ساير انسان ها است. او سپس با استناد به روايات،آشكار مى سازد كه چگونه مجرمان با مجازات هاى دنيوى از عذاب اخروى رهايى مى يابند و بدين سان مجازات براى مجرم نيز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عين حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنيوى انسان نيز در تشريع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آيات و روايات مى توان از تشفى خاطر بزه ديده و اصلاح و تربيت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

كليد واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احكام،كرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از كرامت برخوردار است و اين امتياز او ناشى از برخوردارى او از اختيار، آزادى، علم و انديشه است. اين ويژگى ها به او امتياز بخشيده و موجب گشته تا انسان،تنها خليفه الهى بر روى زمين قرارگيرد ((206)) و مورد توجه وتكريم پروردگار واقع شود و بر ساير مخلوقات برترى و فضيلت يابد. ((207)) از آنجا كه به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحميل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسنديده و در شرايط عادى آن را انتخاب نمى كند، معمولا اثرى ناخوشايند بر مجازات شونده دارد، لذا اين پرسش مطرح مى شود كه اگر انسان موجودى داراى كرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبيه او مى زنند؟ ((208))، زيرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس كردن، شخصيت و كرامت انسان را زير سؤال مى برد و اين درحالى است كه انسان مجرم به صرف ارتكاب جرم از انسانيت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنكه اين مجازات، موجب ايجادمحدوديت در اختيار و آزادى انسان كه از صفات و ويژگى هاى كرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى اين پرسش ذكر چندنكته لازم است:

1 - بر خلاف بسيارى از ديدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات كه بر حفظ كرامت مجرم استوار نيست - كه در صفحات بعدى ذكر مى گردد - در ديدگاه اسلام، مجازات مجرم نيز در فرايند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آيد ((209)) و با كرامت انسانى او در تنافى نيست هر چند درپاره اى از موارد، رعايت مصالح عموم جامعه اقتضاهايى دارد كه در جاى خود به تفصيل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از اين روى حائز اهميت است كه چگونگى اجراى آن به ويژه در تعيين تعزيرات كه بسته به نظرقاضى است همواره بايد مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر يك ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و يا از اهميت بيشترى برخوردار بود، مى بايست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد كه تامين كننده فلسفه آن باشد، زيرا در غير اين صورت كارايى خود رااز دست مى دهد.

همانطور كه هرگاه در غرب هر يك از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضايى و كيفيت مجازات اثرگذار بود، يكى از آثار مستقيم فلسفه مجازات، تاثير آن در شكل دهى اصول حاكم بر مجازات مى باشد كه در قسمت دوم مقاله ذكرمى شود.

4- در اين مقاله سعى شده تا بيشتر روى مطالبى بحث و تحقيق صورت گيرد كه كمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظريات انديشمندان غربى و غير آن به صورت خلاصه و در حد نياز طرح مى گردد و از آنجا كه بحث فلسفه مجازات در كتب فقهى، بسيارمحدود مطرح شده است، سعى شده با يارى گرفتن از آيات وروايات و بيانات انديشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازديدگاه اسلام بپردازيم .

فلسفه دين و فلسفه احكام مجازات و كيفر، يكى از نهادهاى هر جامعه است كه مى توان ازفلسفه و حكمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در اين جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن كه بحث از هستى شناسى باشد، نيست،بلكه مراد، تامل نظرى و تحليل و كاوش عقلانى درباره يك پديده است كه در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گيرد،همانگونه كه فلسفه دين به مثابه كوششى براى بررسى عقلانى دعاوى يك دين معين، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به يك دين خاص يا قسمتى از دين آغاز مى گردد، ولى در حقيقت هدف ازآن، داورى در باره آن دين خواهد بود. اين بررسى مى تواند خارج ازشرايط ى كه ما در آن به صراحت به دين بما هودين، دلبسته شده ايم به حساب آيد. ((210)) بحث از فلسفه احكام، يعنى كوششى عقلانى براى دستيابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعيه اى كه زيربنا و اساس يك حكم شرعى است و رسيدن به اهدافى كه براى وضع اين قوانين در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احكام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نيست، به خلاف فلسفه دين كه كوشش عقلانى برون دينى است. البته سخن از فلسفه احكام و فلسفه مجازات، بحثى درون دينى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعيين وظيفه مكلف - خواهد بود. البته حائز توجه است كه هرچند كوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى كه عقل با كاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضاياى مستقل عقلى نيست، بلكه عقل براى شناخت درست فلسفه احكام و مصون ماندن از آنچه شايد رهزن عقل گردد، از خود دين و بيانات وارد در آن كمك مى گيرد تا بتواند به فلسفه اى كه مد نظر شارع مقدس در تشريع اين حكم بوده، پى ببرد، همانگونه كه در روايات متعددى - مانند آنچه شيخ صدوق(ره) در كتاب علل الشرائع جمع آورى كرده است - به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصريحات او - كوشش عقلانى با مطالعه تحليلى و نسبت سنجى ميان اجزاى مختلف نظام حقوقى نيز مفيد است .

شناخت اهداف كلى و كلان يك نظام حقوقى - كه در اديان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شيوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختيار جلسه غيرعلنى توسط قاضى و كيفيت سقوط برخى از مجازات ها و تبديل قصاص به پرداخت ديه و سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه مجرم نيز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات يارى مى كند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در اين فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز كرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بيان ديدگاه هاى مختلف مى پردازيم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ويژه اى براى افراد آن در نظر مى گيرند،مانند حق حيات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنيت، حق مالكيت و ده ها حقوق ديگر كه برپايى نظام آن اجتماع و حيات آن، منوط به رعايت آن حقوق است و اگر اجازه نقض اين حقوق داده شود، ديگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پايمال مى شود. بر اين اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى يك سلسله مقررات پافشارى مى كنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامين شود. در اين راستا، مجازات مجرم توجيه پيدامى كند و مجازات او در راستاى ترجيح مصالح عاليه جامعه برمصلحت افراد است، زيرا انسان هاى ديگرى كه در جامعه زندگى مى كنند نيز داراى كرامت هستند و ما نمى توانيم به صرف حفظ كرامت يك فرد به او اجازه دهيم به دلخواه عمل كند و در اين ميان متعرض حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود كه خود از ويژگى هاى كرامت ساير انسان ها است. همان طوركه برخوردارى انسان از اختيار و قدرت انجام عمل از ويژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختيار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و بايد پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمايت از افراد و حقوق آنان، واكنش هايى را در نظرمى گيرند و وظيفه اعمال مجازات ها را در مقابل كسانى كه به حقوق عمومى تعرض مى كنند بر عهده حكومت ها گذارده اند، پس از همين جا ضرورت مجازات مرتكبان جرم روشن مى شود . لذامى بينيم در حديث حنان بن سدير، امام باقر(ع) مى فرمايد : «حد يقام في الارض ازكى فيها من مطر اربعين ليلة وايامها»، ((211)) «حدى كه بر روى زمين اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفيد تر است».

همان طور كه وجود آب براى ادامه حيات بر روى كره زمين لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نيز همينگونه مى باشد،بلكه مانند باران چهل شبانه روز است كه موجب سيراب شدن زمين و جانداران موجود در آن و رشد گياهان مى شود. همين مضمون در چند روايت ديگر نيز از پيامبر اسلام(ص) ذكر شده است . ((212)) ابوبصير به واسطه چند راوى در حديثى طولانى نقل مى كند كه اميرالمؤمنين على(ع) هنگام اجراى حد زنا كه به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذيرفت، روى به آسمان كرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات و انك قد قلت لنبيك(ص) فيمااخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي». ((213)) «بارالها ! به درستيكه بر اين زن چهار بار شهادت(و اقرار به اين عمل) ثابت شده است، و به درستى كه در ضمن آنچه از دينت به پيامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر كه حدى ازحدود مرا تعطيل كند، با من دشمنى كرده و با اين عمل خواستارمقابله با من شده است.» اين حديث نيز، گوياى ضرورت اجراى مجازات و جايگاه ويژه ومهم حدود الهى است كه به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به اين نكته كه خداوند، تعطيلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد كرده و از طرفى براى ذات بى نياز الهى، نفعى در تشريع احكام وجود ندارد و تنها براى تعالى و كمال انسان ها وضع شده اند، فايده و ضرورت آن در حيات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظريات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجيه اخلاقى آن، همواره مركز گفتگوها بين حقوقدانان، فيلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در ديدى كلى مى توان از دو منظر كاملا متفاوت به اين موضوع پرداخت : ديدگاه گذشته نگر و ديدگاه آينده نگر .

در ديدگاه گذشته نگر، نتايج بعدى مجازات ملاك نيست، بلكه تاكيد برخطايى است كه مجرم انجام داده است، همانگونه كه ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترميم خطاهاى گذشته مى داند.لذا اين نظريه بر مفاهيمى از قبيل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاكيد دارد. ديدگاه آينده نگر نيز بر پايه توجيه مجازات بر اساس تحصيل اهدافى در آينده استوار است، اهدافى كه انتظارمى رود به واسطه مجازات و يا نوع خاصى از آن، تامين گردد كه منشا آن را بايد در زمان افلاطون جست و جو كرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظريات معروف در فلسفه مجازات را ذكر كرده تا امكان مقايسه ميان نظريات آنان و نظريه اسلام به وجود آمده و در تبيين اصل بحث نيز مؤثر باشد. در دو نظريه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم، توجيه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعيين مى گردد.

نظريه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظريه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم توجيه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضايت خاطرى است كه در قربانى جرم و اطرافيان وى ايجاد مى كند.مجازات، وسيله انتقام و اقناع احساس رنجشى است كه به طورطبيعى در قربانى ايجاد شده و ترديدى نيست كه اين احساس رنجش زمانى تسكين مى يابد كه عامل ايجاد آن دستگير و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانيان جرايم،اميدى به سپرده شدن مجرمين به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گيرند و اين امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظريه دوم : جبران خسارت در نظريه جبران خسارت ((218)) نيز هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم و جبران خسارت بزه ديده، توجيه مى گردد. طبق اين نظريه، بازگرداندن و جبران خسارتى كه بزه ديده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى كردن سارق - به ويژه باتوجه به ارتزاق زندانى از ماليات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از ديد قربانى در برابرضررى كه متحمل شده است، جبران خسارتى ناچيز و اندك است.بنابراين، ايده اصلى در نظريه جبران اين است كه نظام كيفرى، زيان هاى وارده بر قربانيان جرايم را تا جايى كه امكان داردجبران كند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و كار كردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از كسر هزينه هاى زندان،به قربانى .

نظريه سوم :نظريه فايده اجتماعى «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فايده اجتماعى آن ((219)) توجيه مى كند. او معتقد است كه افراد بشر كه آزاد به دنيا آمده و آزادانه در طبيعت زندگى مى كنند،به تنهايى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعى نيستند.بنابراين براى محافظت خود به دور يكديگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى كنند. در چنين جامعه اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با ميل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است و حكم مجازات، اعلام مى كند كه اين شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و عضو جامعه نيست و چون تعهد خود را لغو كرده بايد به عنوان پيمان شكن، تبعيد و يا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد كه چنين فردى را به مجازات برساند.

«بكاريا» ((220)) نيز معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و ديگران در آينده مرتكب چنين جرمى نشوند و از اين مسير، سودى نصيب جامعه مى گردد.

«بنتام» نيز اين هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظريه چهارم : كاهش جرم، پيشگيرى و ارعاب عده اى بر اين باورند كه مجازات با دوشيوه مهم پيشگيرى ((221)) وارعاب، ((222)) ميزان جرم را كاهش مى دهد. اين نظر و نظريه بعدى نيز بر اصالت فايده استوار است . بر اين اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد - مثلا زندانى گردد - باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابى در طول زندگى فردمى گردد و كمترين حد آن، اين است كه ط ى مدت حبس، مرتكب جرم ديگرى نخواهد شد.

ايده محورى ارعاب اين است كه ترس ازدستگيرى و اجراى كيفرى، مجرمين را از ارتكاب جرم منصرف مى كند. در نتيجه، مجازات باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد واگر كيفر ارعابى صورت نگيرد، ممكن است ديگر افراد جامعه نيزمرتكب جرم شوند. در اين توجيه، علاوه بر مجرم، كل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 133

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

شما با خواندن این پکیج قبولی خود را 100%تضمین کنید محتوای این پکیج: نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش و پیرایش زنانه در زمینه های ذیل است :نمونه سوالات رشته ی آرایش مو با جوابنمونه سوالات رشته متعادل ساز چهره زنانه با جوابنمونه سوالات میزانپلی با جوابنمونه سوالات رشته ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

اگر علاقه مند به باستان شناسی باشید، پس از مطالعه مقالات و کتاب ها مطمئنا به واژه جوغن یا جوغان برخوردید. شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون: يکي از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما ...

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا اثر کالاشاترا گووین دا ترجمه مهناز مشرقی راهنمای نمودن کاربردی و عملی و کار کردن با چاکراها کتاب اطلس چاکراها ، تمامی اطلاعات را در مورد هفت مرکز انرژی (چاکرایی ) در بدن انسان ارائه می کند . از مرحله ی مقدماتی و تست های کافی و برنامه هایی جامع برای کار با ...

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

اگر قصد دارید در آزمون سازمان فنی و حرفه ای در رشته تعمیرات موبایل شرکت کنید حتما این فایل نمونه سوالات را تهیه فرمایید. اگر نمونه سوالات را شما مطالعه بفرمایید بصورت تضمینی تمامی سوالات تستی ازمون آنلاین و نیز آزمون هماهنگ کارت مهارت تعمیرکاری موبایل را به درستی پاسخ ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

کتاب بسیار ارزشمند و کمیاب مرجان جادو که بزرگ ترین و بهترین کتاب در زمینه علوم غریبه میباشد که شامل1273 صفحه است. همراه رمز یاب حروف ( این کتاب بعضی از کلماتش بصورت رمز نوشته شده) مشخصات کتاب مرجان جادو : تعداد صفحه : 1273 صفحه حجم فایل : 324 مگابایت فرمت : PDF نویسنده: قیحائیل ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

عنوان فایل:دانلود رایگان حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد جلد دوم (قسمت دوم) نوع فایل:pdf تعداد صفحات:430 حجم فایل:39MB مولف:لوئیس لیتهلد تشریح:محمد حسین محسنیان نمونه های از صفحات فایل: ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما